تهران- خيابان طالقاني – خيابان ملك الشعرا شمالي-نبش کوچه عطارد – شماره 2 - ساختمان پارسیان– طبقه پنجم-واحد 17 و 18 کدپستی: 1571715541
تلفکس : 86072043 و 86072041 و 9-88843148 و 88825400