Loading color scheme

چيلرهاى هوایی اسكرو

چيلرهاى هوایی اسكرو

چیلرهای اسکرو هوایی هپاکو
این چیلرها از ظرفیت 60 تن سرمایی تا 370 تن سرمایی با گاز R22 و از ظرفیت 60 تن سرمایی تا 350 تن سرمایی بطور استاندارد طراحی و تولید می شود و در سایر ظرفیت ها نیز بنا به سفارش در کاربری های خاص نیز قابل طراحی و تولید می باشد.
چیلرهای هوایی اسکرو دارای کارکردی مطمئن با طول عمری بسیار بالا و از نگهداری ساده ای برخوردار می باشد و در کلیه مناطق آب و هوایی مختلف قابل استفاده می باشند
از مهم ترین ویژگی آنها عدم وابستگی به مصرف آب می باشد ولی نسل جدید پیشرفته ای از چیلرهای هوایی آدیاباتیک طراحی و تولید شده است که مصرف انرژی الکتریکی در چیلرهای هوایی را با مصرف اندکی آب تا حدود 30 درصد کاهش می دهد.

    دانلود کاتالوگ چيلرهاى هوایی اسكرو